Hiszpańscy Męczennicy

Hiszpańscy Męczennicy

„Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować" (J I5, 20).

Do grona prześladowanych za Kościół i Chrystusa należą także męczennicy hiszpańscy z lat 30-tych XX wieku. Ogłoszona wówczas konstytucja wprowadziła m.in. rozdział Kościoła od państwa, co w praktyce podporządkowywało Kościół władzy świeckiej i prowadziło do maksymalnego wyparcia go z życia publicznego. Usunięto religię ze szkół, zakazując przy tym księżom i siostrom zakonnym wykonywania zawodu nauczyciela. Odebrano zakonom prowadzone przez nie szkoły, które na ogół stały na wysokim poziomie, co uderzało zarówno w Kościół, jak i w ogólnokrajowy system oświaty. Ponadto trzeba było uzyskiwać zezwolenia państwowe na organizowanie procesji, a rząd przyznał sobie prawo rozwiązania zakonów i wprowadził rozwody. Towarzyszyła temu ostra kampania przeciw Kościołowi, brutalne ataki na biskupów, księży i siostry zakonne. Zarzucano im bogactwo i rozwiązłość, zacofanie i obojętność na najuboższych. Jezuitów oskarżano o zatruwanie studzien, zakonnice o wyuzdanie seksualne, wszystkie zaś osoby zakonne o zepsucie i szkodliwość społeczną.

10 maja 1931 roku lewicowi radykałowie wywołali w Madrycie rozruchy, podczas których spalono kilka kościołów i raniono wiele osób. Rozpoczęła się masowa nagonka na Kościół w całym kraju. W wyborach 16 lutego 1936 r. wygrała lewica, skupiona we Froncie Ludowym (socjaliści, Lewica Republikańska oraz inne partie republikańskie, anarchiści, komuniści i inni). Wyniki wyborów zachęciły lewicę do wyjścia na ulice, organizowania strajków, zajmowania majątków ziemskich i zakładów pracy. Podczas demonstracji 1 maja 1936 r. w Madrycie śpiewano pieśni rewolucyjne i niesiono portrety przywódców komunistycznych, m.in. Lenina i Stalina. Towarzyszyło temu niszczenie świątyń, mordowanie księży, sióstr zakonnych i świeckich działaczy katolickich. Według zaniżonych raczej źródeł oficjalnych od połowy lutego do połowy lipca 1936 r. m.in. spalono 170 kościołów, zamordowano 330 osób a ponad półtora tysiąca raniono i dokonano 213 nieudanych zamachów na różne osoby. Szerzyło się bezprawie i przemoc, a część lewicy nie kryła, że dąży do powtórki tego, co się wydarzyło w 1917 r. w Rosji. Tymczasem kraj coraz bardziej pogrążał się w anarchię i rewolucję. Bunt przeciw władzom centralnym, które nie panowały nad sytuacją wybuchł 17 lipca 1936 r. Na czele wojskowych, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo rządowi, stanął gen. Francisco Franco y Bahamondi, do którego dołączył  gen. Emilio Mola y Vidal. Rozpoczęła się wojna domowa, która trwała niemal trzy lata, kosztowała życie ok. 300 tys. ludzi, do tej statystyki trzeba dodać jeszcze co najmniej 170 tys. zmarłych wskutek chorób i głodu. Walki spowodowały też ogromne zniszczenia w kraju, pogrążając go na wiele lat w izolacji międzynarodowej. Wojna trwała formalnie do 31 marca 1939 r., czyli do zdobycia przez wojsko Madrytu. Następnego dnia gen. Franco ogłosił koniec walk - po 978 dniach.

Wojna domowa miała charakter międzynarodowy, gdyż po obu stronach walczyli obywatele różnych krajów. Republikanów wspierały ZSRR oraz zwolennicy lewicy z całej Europy (wśród nich kilkutysięczna rzesza ochotników z Polski) i innych części świata (głównie Ameryki Północnej) w ramach tzw. Brygad Międzynarodowych. Nacjonaliści zaś korzystali z pomocy przede wszystkim Niemiec hitlerowskich i faszystowskich Włoch. Najbardziej poszkodowany wyszedł z wojny Kościół katolicki.  Według obliczeń historyka Kościoła, bp. Antonio Montero Moreno, w wyniku rozstrzeliwań, tortur i innych prześladowań zginęło 6832 duchownych, w tym 12 biskupów i 1 administrator apostolski, 4184 księży diecezjalnych, 2365 kapłanów i braci zakonnych, 238 sióstr zakonnych i 32 seminarzystów. Duchowni byli od początku istnienia republiki szczególnie prześladowani przez lewicę jako "ostoja reakcji" i przeciwnicy postępu społecznego. W niektórych środowiskach rewolucjonistów należało nawet w dobrym tonie zabicie "klechy" lub "czarnej", czyli zakonnicy, przy czym zazwyczaj towarzyszyły temu znęcanie się nad ofiarami, szydzenie z wiary, gwałcenie mniszek oraz bezczeszczenie i burzenie kościołów, parodiowanie Mszy i nabożeństw itp. Księży nie tylko rozstrzeliwano, ale często krzyżowano, duszono, zrzucano z gór lub okien wielopiętrowych budynków. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku rozpoczęto gromadzenie materiały o męczennikach za wiarę, przynajmniej tych, których okoliczności śmierci były najlepiej udokumentowane.

29 marca 1987 r. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze pierwsze ofiary wojny domowej w Hiszpanii, beatyfikując trzy karmelitanki bose zamęczone w Guadalajarze 24 lipca 1936 r. W następnych latach Ojciec Święty przewodniczył kolejnym tego rodzaju obrzędom - w sumie było ich 10, podczas których ogłosił błogosławionymi kilkuset męczenników, w większości Hiszpanów, wśród których były także osoby innych narodowości: argentyńskiej, urugwajskiej i francuskiej. Następnie 21 listopada 1999 r. Papież ogłosił pierwszych 10 świętych wojny domowej. Dnia 28 października 2008 r. do chwały ołtarzy wyniesiono kolejnych 498 hiszpańskich męczenników, wśród nich znalazło się 16 karmelitów z Prowincji Katalońskiej. Byli to: Angel M. Prat Hostench, Eliseo M. Maneus Besaiduch, Anastasio M. Dorca Coromina, Eduardo M. Serrano Buj, Pedro M. Ferrer Marin, Andres Corsino M. Sole Rovera, Migiel M. Soler Sala, Juan M. Puigmitja Rubio, Pedro Tomas M. Prat Colldecarrera, Eliseo M. Fondecava Quiroga, Jose M. Escoto Ruiz, Elias M. Garze Egea, Ludovico M. Ayet Canos, Angel M. Presta Batlle, Fernando M. Llovera Puigsech, Eufrosino M. Raga Nadal.

Patrząc na tak wielką rzeszę męczenników, nietrudno zauważyć, że czasy się zmieniły, ale chrześcijanie za wyznawanie swojej wiary często muszą zapłacić najwyższa cenę, oddać życie. Heroiczności nie brakuje i dzisiaj… A św. Paweł pisze: "Wszystkich, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania" (2 Tm 3,12).


Święci i błogosławieni

Duchowość karmelitańska

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
116 0.073728084564209