Przesłanie Generała Karmelitów na rok jubileuszowy św. Anioła

8 maja 2020

Drodzy bracia i drogie siostry,

łączę się dzisiaj z wieloma osobami, które obchodzą święto św. Anioła z Sycylii i pierwszą moją myślą jest, by prosić o opiekę św. Anioła nad naszym światem, który stara się żyć z koronawirusem.

Oby Święty z Sycylii chronił nas i cały świat, tak jak w przeszłości chronił miasto Licatę. Dziś rozpoczynamy obchody osiemsetlecia jego śmierci, a to oznacza, że św. Anioł doznaje czci wiernych przez całe osiemset lat. Ta uroczystość stała się powodem powrotu karmelitów do Sanktuarium św. Anioła w Licacie. Dziękuję kardynałowi arcybiskupowi Agrygentu, Francesco Montenegro, za jego zaproszenie i za ułatwienie powrotu moich współbraci do Licaty.

Św. Anioł z Jerozolimy pozostaje w pamięci i w kulcie ludu jako zakonnik karmelita, jako męczennik i jako świad4k ewangelii.

Karmelita

Urodzony w Jerozolimie Anioł znał pierwsze pokolenie karmelitów, ową grupę ludzi, którzy osiedlili się na Górze Karmel i którzy otrzymali Regułę Karmelu od patriarchy Jerozolimy, Alberta. Postać Jezusa Chrystusa przenika tę Regułę. Karmelita, który ją stosuje, przeżywa swoje życie w „głębokiej czci dla Jezusa Chrystusa” i obleka się w „zbroję Bożą”. Idzie za Ewangelią Jezusa Chrystusa i obleka się w cnoty Boskie, takie jak sprawiedliwość, wiara, zbawienie i Słowo Pana. Zbroja z jednej strony chroni nas od wszelkiego zła, a z drugiej stawia przed nami prawdę ewangelii. Przeniknięty tym zadaniem opuszcza Anioł Bliski Wschód i kieruje się do Europy. Przybywa na Sycylię i jako człowiek obleczony w zbroję Bożą poświęca się swojej misji. Głosi ewangelię i sprzeciwia się obłudzie i niesprawiedliwości możnych. Umiera jako męczennik, co jest konsekwencją ewangelii, którą głosił i sprawiedliwości, której bronił. Dziś możemy znaleźć w nim wzór i towarzysza, szczególnie kiedy czujemy się uciskani przez dzisiejsze bolączki takie jak przestępczość, handel ludźmi, nadużywanie naszego wspólnego domu, problemy wielu osób, które szukają bezpiecznego miejsca w społeczeństwie i go nie znajdują. My wszyscy możemy odnaleźć siłę i pociechę w zbroi Bożej, w świętych myślach, w sprawiedliwości, w wierze i w zbawieniu ofiarowanemu wszystkim bez wyjątków.

Męczennik

Męczeństwo jest miarą głębi naszego zaangażowania w prawdę i w sprawiedliwość. Jest miarą prawdziwego zaangażowania w sprawę nie naszego samozadowolenia ale w sprawę dobra bliźniego i obrony prawdy. Męczeństwo jest miarą naszej miłości. Męczennik to człowiek o mocnych i głębokich przekonaniach, to człowiek, który przyjmuje konsekwencje zakwestionowania tych przekonań, Wobec zagrożenia śmiercią czy cierpieniem człowiek, który kocha, tak jak kochał św. Anioł, nie wycofuje się. Znajdujemy w nim przykład dla dzisiejszej młodzieży szukającej celu w życiu, przyjaznego dla własnego wzrostu otoczenia ludzi zdolnych do poświęcenia swojego życia dla dobra innych, osób, które nie wycofują się w obliczu trudności. Męczennicy dzisiaj to ci, których widzimy w szpitalach, którzy pielęgnują i leczą chorych na koronawirusa, choć wiedzą, że ich życie jest w niebezpieczeństwie.

Świadek

Świat dzisiaj idzie bardziej za świadkiem niż za nauczycielem, a jeśli idzie za nauczycielem, to dlatego że jest on świadkiem. Świadectwo pozwala zobaczyć prawdę żucia i prawdę ewangelii w taki sposób, że budzi w tym, kto je widzi, pragnienie życia według tej prawdy i według samej ewangelii. “Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi”, mówi Pan, „jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Dzięki jego świadectwu świat pamięta Anioła z Sycylii. Dzięki jego świadectwu lud uznał od razu, osiemset lat temu, prawdę jego życia i prawdę ewangelii, którą głosił.

W ten sposób pamięć o nim i pamięć Kościoła daje nam w darze to święto, które dziś obchodzimy.

Proszę Boga, aby Jubileusz, który się dziś rozpoczyna, a także powrót braci do Sanktuarium św. Anioła były znakami miłości Boga do jego ludu i aby sanktuarium kierowane przez karmelitów stało się dla miejscowej ludności, dla imigrantów i dla pielgrzymów miejscem spotkania, odpoczynku i ewangelicznego oświecenia..

 Błogosławiona Dziewica Maryja z Góry Karmel niech kieruje naszymi krokami.

Dziękuję. 
 Míceál O'Neill, O.Carm. - Przeor Generalny

 

 

 

 

 

 

Duchowość karmelitańska

Ładowanie…

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
103 0.069540023803711