Karmelici i Lwów dziękują za bł. Ojca Hilarego

21 czerwca 2019

Data 18 czerwca 2019r. na długo zapisze się w pamięci karmelitów i kościoła lwowskiego. Zachęceni pomysłem abp. Mieczysława Mokrzyckiego – Metropolity Lwowskiego, karmelici w roku 20 – lecia od beatyfikacji O. Hilarego Pawła Januszewskiego podziękowali Bogu za jego osobę w historycznym miejscu – dawnym klasztorze karmelitów we Lwowie, gdzie o. Hilary złożył swoje pierwsze śluby. W 1945r. w skutek zmian ustrojowych zakonnicy musieli opuścić kościół pw. Św. Michała Archanioła. Komunistyczne władze doprowadzały do dewastacji obiektu. Nowymi opiekunami tego miejsca dziś są grekokatoliccy studyci. Przygotowania do tej uroczystości trwały od kilku miesięcy. Pod koniec marca w liście do klasztorów karmelitańskich o. Zbigniew Czerwień - Koordynator jubileuszu 20 - lecia beatyfikacji o. Hilarego i o. Mariusz Płuciennik, Asystent Prowincjalny zapowiedzieli datę uroczystości we Lwowie. O wydarzeniu tym w Biuletynie Informacyjnym Prowincji wspominał o. Prowincjał Bogdan Meger, zapraszając do wspólnego świętowania we Lwowie, zaś szczegółowy program uroczystości rozesłany został drogą mailową do przeorów klasztorów w Polsce pismem z dnia 24 maja br. Wielkim wyróżnieniem było propagowanie tego wydarzenia przez Kurię Archidiecezji Lwowskiej. Wydana została odezwa skierowana do duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych obrządku łacińskiego Kościoła Lwowskiego, podpisana przez Ks. Arcybiskupa Mieczysława i O. Prowincjała Bogdana, będąca zaproszeniem do wspólnego dziękczynienia. Warto wspomnieć w tym miejscu, że odprawienie Mszy św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa  wymagało zezwolenia Prowincjała Studytów, jak i Arcybiskupa Obrządku Greko – Katolickiego.

Ta niezwykła pielgrzymka rozpoczęła się na Cmentarzu Łyczakowskim, na którym znajdują się mogiły 500 tyś. wybitnych Polaków. Obok grobów Orląt Lwowskich, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej wznosi się piaskowy pomnik grobowca karmelitów. Przystanęliśmy na chwile zadumy w miejscu, gdzie spoczywają doczesne szczątki 25 współbraci o. Hilarego. Po poświęceniu grobowca, który w 2017r. przeszedł kapitalny remont odmówiona została modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia. Następnie wraz z przewodnikiem podeszliśmy do innych ważnych miejsc tej lwowskiej nekropolii.

Pod opieką przewodnika mogliśmy także poznać piękno Lwowa. Jego bogactwo historyczne, jak i duchowe. W zwiedzaniu lwowskiej starówki nie zabrakło przystanków w Cerkwii Prawosławnej, Katedrze Katolickiej, w której Jan Kazimierz złożył ślubowanie, obierając Maryje na Królową Korony Polskiej, w Cerkwii Ormiańskiej przyozdobionej dziełami Mehoffera, w kamienicy Łukasiewicza – wynalazcy lampy naftowej, czy przy lwowskim Ratuszu.

Jednak najważniejszym punktem tej pielgrzymki była uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Metropolity Lwowa Abp. Mieczysława Mokrzyckiego. Wśród przybyłych na Mszę świętą byli Biskup Pomocniczy Lwowa Edward Kawa, Wikariusz Generalny Archidiecezji Lwowskie Ks. Infułat Józef Pawliczek, przedstawiciele kościoła rzymsko – katolickiego diecezji lwowskiej zarówno diecezjalni, jak i zakonni, studyci - gospodarze cerkwi pw. św. Michała Archanioła, karmelici z klasztorów z Krakowa, Woli Gułowskiej, Obór, Sąsiadowic, Lipin, Włodzimierza Wołyńskiego i Litwy, mieszkańcy Lwowa, wierni przybyli z karmelitami z Polski.

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zarówno we wstępie, jak i w okolicznościowym kazaniu podkreślił, że na tym eucharystycznym dziękczynieniu gromadzi nas osoba bł. O. Hilarego Pawła Januszewskiego, który we Lwowie w tym kościele odbył zakonny nowicjat zakończony złożeniem pierwszych zakonnych ślubów. Wskazał też na jego pokorną postawę służby dla Kościoła, Zakonu i drugiego człowieka.

Dzięki niezwykłej życzliwości studytów po ponad 70 latach mogliśmy celebrować w tym ważnym dla karmelitów miejscu pierwszą Eucharystię w obrządku łacińskim. O Prowincjał Bogdan Meger w czasie Mszy św. odprawił, przewidzianą prawem, intencję za Polską Prowincję Karmelitów. Następnego dnia Prowincjał na zaproszenie Przełożonego wspólnoty Studytów  o. Jona wziął udział we Mszy św. koncelebrowanej, podczas której modlił się za zmarłych karmelitów.

Po zakończonej liturgii w Pałacu Arcybiskupów Lwowskich odbyło się spotkanie przy tzw. „szwedzkim stole” z Księdzem Arcybiskupem i pozostałymi gośćmi uroczystego dziękczynienia za bł. O. Hilarego.

Kazanie Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego:

Duchowość karmelitańska

Ładowanie…

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
102 0.068476915359497